Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trích dẫn, dẫn
  she cited [a verse from] [a poemby Keats
  chị ta trích dẫn [một câu thơ của] Keats
  dẫn chứng, dẫn
  chị ta dẫn con số thất nghiệp cao như một bằng chứng cho sự thất bại của chính sách của chính phủ
  (từ Mỹ) tuyên dương (lính)
  (luật học) gọi ra tòa
  được gọi ra tòa trong một vụ kiện ly hôn