Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ knew; known
  biết; hiểu biết
  biết về cái gì
  biết ít nhất ba thứ tiếng
  biết đánh cờ
  biết, nhận biết; phân biệt được
  nhận biết được ai ngay lập tức
  phân biệt được cái này với cái khác
  biết, quen biết
  biết mặt
  biết tên
  làm quen được với ai
  ((thường) + of) biết, biết tin, biết rõ về
  anh đã biết tin ông ta trở về chưa?
  tôi biết gần đây có một tiệm ăn rất tốt
  đã biết mùi, đã trải qua
  đã trải qua cái cảnh nghèo khổ
  (kinh thánh) đã ăn nằm với (một người đàn bà)
  all one knows
  (thông tục) (với) tất cả khả năng của mình, (với) tất cả sự hiểu biết của mình; hết sức mình
  cố gắng hết sức mình, thử làm với tất cả khả năng của mình
  before you know where you are
  (thông tục) ngay, không chậm trễ, trong chốc lát, một cách nhanh chóng
  to know black from white
  to know black from white
  to know chalk from cheese
  to know chalk from cheese
  to know a hawk from a handsaw
  to know a hawk from a handsaw
  to know one's way about
  biết rõ sự tình; biết phân biệt trắng đen; biết cặn kẽ, biết rõ ngọn ngành
  to know better
  (xem) better
  tôi biết thừa đi rồi, tôi còn biết rõ hơn thế nữa kia
  to know better than
  không ngốc mà lại
  to know one's own business
  không dính vào việc của người khác
  to know something (somebody) as a person knows his ten fingers; to know something (somebody) as well as a beggar knows his bag; to know something (somebody) like a book; to know something (somebody) like the palm of one's hands
  biết cặn kẽ cái gì (ai); biết rõ cái gì (ai) như lòng bàn tay mình
  to know one's own mind
  biết rõ ý định của mình; kiên quyết, không dao động
  to know what one is about
  biết phải làm gì; hành động một cách khôn ngoan
  not to know what from which
  không biết cái gì với cái gì
  to know everything is to know nothing
  (tục ngữ) cái gì cũng biết là không biết cái gì cả
  not that I know of
  theo tôi biết thì không
  Danh từ (thông tục)
  to be in the know biết rõ sự việc, biết rõ vấn đề; biết điều mà mọi người chưa biết