Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proceedings /prə'si:diŋz/  

 • Danh từ
  (số nhiều)
  (+ against) sự kiện [tụng]; sự tố tụng
  start proceedings against somebody for divorce
  khởi tố ai xin ly hôn
  cách tiến hành (một buổi lễ, một buổi họp…)
  the proceedings at the meeting were rather disorderly
  cách tiến hành buổi họp hơi lộn xộn
  (+ of) biên bản (một cuộc thảo luận, một hội nghị…)