Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (magnified)
  phóng to
  vi khuẩn được phóng to 1000 lần kích thước thật
  phóng đại
  sự quan trọng của nhận xét của ông ta đã được phóng đại cực độ
  (cổ) dân lời ngợi khen Chúa

  * Các từ tương tự:
  magnifying glass