Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /'insɜ:t/
  cài vào, lồng vào. Đưa vào
  đưa một mục quảng cáo vào một tờ báo
  insert a key into a lock
  cho chìa khóa vào ổ khóa
  Danh từ
  /'insə:t/
  phụ đính, phụ trương

  * Các từ tương tự:
  inserter, insertion, insertional