Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác flyer)
  người láy máy bay, phi công
  người đi nhanh như bay; con vật di chuyển nhanh; xe chạy nhanh
  tờ quảng cáo nhỏ phát rộng rãi
  (như high flier)