Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] trung thực, [một cách] chân thật
  deal honestly with somebody
  đối xử trung thực với ai
  (để nhấn mạnh) thật mà
  I don't honestly know
  tôi không biết thật mà
  (để tỏ thái độ không đồng tình hay sự sốt ruột) trời!
  honestly! What a fuss!
  Trời! sao mà ồn ào rối rít thế!