Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grovelling /'grɔvəliη/  

  • Tính từ
    quỵ lụy, khúm núm
    a grovelling apology
    lời biện hộ khúm núm