Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [+ at] rên rỉ
  groan in pain
  rên rỉ vì đau đớn
  khán giả rên lên vì những trò đùa quá dở của anh ta
  [with] trĩu xuống vì nặng
  chiếc bàn nặng trĩu món ăn
  kêu kẽo kẹt
  [+ on] [about (over)] than vãn
  bà ta luôn than vãn vì có bao nhiêu việc phải làm
  [+ beneath; under] bị đè nén, rên xiết
  dân nghèo rên xiết dưới ách thuế má cao
  groan inwardly
  rên thầm trong bụng
  chị ta rên thầm trọng bụng khi thấy chồng giấy tờ công việc đặt trên bàn
  Danh từ
  tiếng rên rỉ
  tiếng kêu kẽo kẹt
  the chair gave a groan as he sat down in it
  chiếc ghế kêu kẻo kẹt khi ông ta ngồi lên
  (thường số ít) (khẩu ngữ) người (điều) làm cho rên rỉ kêu ca
  a joke that is a bit of a groan
  một câu đùa khiến người ta rên rỉ kêu ca

  * Các từ tương tự:
  groaner, groaning, groaningly