Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sigh with something
  thở dài
  nó thở dài thất vọng
  rì rào (gió)
  thở dài mà nói
  bà ta thở dài mà nói: ước gì tôi không có nhiều việc phải làm đến thế
  Danh từ
  sự thở dài; tiếng thở dài
  breathe (uttergivea sigh
  thở dài
  thở phào nhẹ nhõm

  * Các từ tương tự:
  sighing, sight, Sight deposits, sight-axis, sight-bill, sight-distance, sight-glass, sight-read, sight-reading