Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thịt bò
  (số nhiều beeves) bò thịt
  (khẩu ngữ) sức khỏe cơ bắp
  he's got plenty of beef
  anh ta rất khỏe
  (số nhiều beefs) lời phàn nàn, lời than vãn
  Động từ
  (+about)
  phàn nàn, than vãn
  beef something up
  (từ Mỹ, khẩu ngữ) tăng thêm sức mạnh cho, tăng thêm trọng lượng cho (việc gì)
  it đó là một câu chuyện hay nhưng cần làm cho thêm trọng lượng trước khi ta đưa ra công bố

  * Các từ tương tự:
  beef cattle, beef-witted, beefburger, beefeater, beefiness, beefsteak, beeftea, beefy