Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ against) lời kêu ca phàn nàn
  ban giám đốc đồng ý dàn xếp lời kêu ca phàn nàn của công nhân
  nỗi bất bình
  he'd been nursing a grievance against his boss
  anh ta đang ấp ủ một nỗi bất bình với ông chủ