Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ) gage
  cỡ
  the gauge of a sheet of metal
  cỡ của một lá kim loại
  what gauge of wire should we use for this job?
  cỡ dây nào ta sẽ dùng cho công việc này nhỉ?
  khoảng cách đường ray
  standard gauge
  khoảng cách đường ray tiêu chuẩn
  đường ray có khoảng cách hẹp
  máy đo (sức gió, lượng mưa, mực thủy triều…)
  tiêu chuẩn đánh giá
  cách ứng xử của một người trong lúc căng thẳng có phải một tiêu chuẩn đáng tin cậy về tính cách của người ấy không?
  Động từ
  đo
  dụng cụ chính xác đo đường kính tới một phần của milimet
  ước lượng, ước tính
  anh ta ước lượng chiều cao của đường hầm bằng mắt
  đánh giá
  đánh giá sức mạnh của gió qua độ lay chuyển của cây cối

  * Các từ tương tự:
  gauge-glass, gauge, gage, gaugeable, gauged, gauger