Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

epicurean /,epikjʊə'ri:ən/  

 • Tính từ
  khoái lạc chủ nghĩa
  Danh từ
  kẻ theo khoái lạc chủ nghĩa

  * Các từ tương tự:
  epicureanism