Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    trang hoàng, trang trí
    trang hoàng cây Noen bằng đèn màu
    tặng thưởng; gắn huy chương
    nhiều binh sĩ đã được gắn huy chương vì lòng dũng cảm