Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at, on)
  đập mạnh, đập liên hồi
  anh ta đập liên hồi vào cửa
  trẻ nhỏ chịu cảnh đánh đập liền tay của bố mẹ
  batter something down
  đập bẹp cái gì
  batter something to something
  đập nát cái gì ra thành (từng mảnh…)
  sóng lớn đã đập nát con tàu đắm ra từng mảnh
  mặt nạn nhân bị đánh [thành một khối] nát bét
  Danh từ
  bột nhồi (để làm bánh)
  pancake batter
  bột nhồi làm bánh kếp
  Danh từ
  (thể thao)
  cầu thủ đánh bóng (bóng chày)

  * Các từ tương tự:
  battered, battering-ram, battery, battery farm