Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  méo mó, móp méo
  a battered old hat
  chiếc mũ méo mó
  your car looks rather battered
  chiếc xe của anh trông có vẻ móp méo rồi đấy nhỉ.