Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ngon miệng
  eat with appetite; have a good appetite
  ăn ngon miệng
  he had no appetite for the fight
  (bóng) anh ta không có hứng thú chiến đấu
  lòng ham muốn, sự khao khát
  appetite for reading
  sự ham đọc sách
  lòng khát dục