Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhiệt tình,sự say mê
  sự mãnh liệt, sự nồng nhiệt
  sự tinh, sự thính
  sự sắc sảo
  sự sắc bén