Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adventurer /əd'vent∫ərə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác adventuress / əd'vent∫əris/)
    người phiêu lưu, người mạo hiểm
    người liều lĩnh bất lương