Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adventuress /əd'ventʃəris/  

  • Danh từ
    người đàn bà thích phiêu lưu mạo hiểm
    mụ đầu cơ
    mụ đại bợm, mụ gian hùng