Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mercenary /'mɜ:sənəri/  /'mɜ:rsəneri/

 • Tính từ
  vụ lợi, vì tiền
  his actions are entirely mercenary
  hành động của ông ta hoàn toàn vì tiền
  Danh từ
  lính đánh thuê