Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có thể tha thứ, có thể chịu đựng được
  the heat was tolerable at night but suffocating during the day
  cơn nóng ban đêm còn chịu được, chứ ban ngày thì ngột ngạt lắm
  tạm được, khá tốt
  tolerable weather
  thời tiết khá tốt
  in tolerable health
  trong tình trạng sức khoẻ tạm được