Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  chậm
  tardy in offering help
  chậm ra tay giúp đỡ
  tardy progress
  tiến bộ chậm
  muộn, trễ (nói về hành động, (Mỹ) cùng nói cả về người)
  a tardy arrival
  sự đến trễ
  be tardy for (toschool
  đi học trễ giờ