Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (sang; sung)
  hát
  cô ta hát hay
  chị ta hát ru con ngủ
  chim hót lúc rạng sáng
  reo (nước sôi), vù vù (gió…); ù (tai…)
  tôi còn ù tai sau tiếng ồn ấy
  (tiếng lóng, chủ yếu Mỹ) khai báo, tố giác
  she'll sing if we put the pressure on
  cô ta sẽ tố giác nếu chúng ta tiếp tục gây áp lực
  sing a different tune (song)
  đổi ý kiến; đổi thái độ
  sing somebody's (something's) praises
  ca ngợi (ai, cái gì) hết lời
  các nhà phê bình đang ca ngợi hết lời cuốn sách mới xuất bản của bà ta
  sing out [for something]
  kêu lên (để lấy cái gì)
  if you need anythingjust sing out for it
  nếu anh cần gì thì chỉ cần kêu lên
  sing something out
  kêu to lên
  just sing out what you want
  chỉ cần kêu to lên là anh muốn gì
  sing past (through…)
  bay vèo qua
  một viên đạn bay vèo qua tai tôi
  sing up
  nói to hơn, hát to hơn
  sing uplet's hear you
  nói to hơn để chúng tôi có thể nghe anh nói gì

  * Các từ tương tự:
  singable, singe, singer, singeress, singing, singing-man, singing-master, singing-voice, single