Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng rít, tiếng kêu ré lên
  the squeal of brakes
  tiếng phanh rít lên
  những tiếng kêu ré lên phản đối phát ra từ bọn trẻ
  Động từ
  kêu ré lên
  bọn trẻ kêu ré lên vì thích thú
  (tiếng lóng) tố giác (đồng bọn của mình)
  nó tố giác các bạn nó (với cảnh sát)

  * Các từ tương tự:
  squealer