Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (chủ yếu trong từ ghép) ống dẫn (nước, dầu, hơi)
  ống dẫn nước
  a gas pipe
  ống dẫn hơi đốt
  tẩu (để hút thuốc, cách viết khác tobacco pipe); tẩu thuốc (lượng chứa, cách viết khác pipeful)
  smoke a pipe
  hút thuốc bằng tẩu; hút một tẩu thuốc
  (âm nhạc) ống sáo; ống tiêu, ống địch; (số nhiều) kèn túi
  tiếng còi (tàu thủy); tiếng hót (chim)
  thùng (đơn vị đo lường rượu bằng 105 galông)
  put that in your pipe and smoke
  (khẩu ngữ)
  anh phải chấp thuận cái tôi đã nói, dù có thích hay không
  Động từ
  dẫn (nước, hơi đốt) bằng ống, đặt ống dẫn (nước, hơi đốt)
  pipe water into a house
  dẫn nước vào nhà
  pipe oil across the desert
  dẫn đầu bằng ống qua hoang mạc
  (chủ yếu ở dạng bị động) truyền (âm nhạc…) bằng dây
  hầu hết các cửa hàng đều có nhạc truyền băng dây (đều có nhạc ghi (âm nhạc) nghe suốt ngày)
  thổi sáo, thổi tiêu (một bản nhạc)
  he piped [a jigso that we can dance
  anh ta thổi sáo một điệu jic cho chúng tôi nhảy
  hót (chim)
  nói cao giọng, nói the thé (đặc biệt là trẻ em)
  (hải) thổi còi tập hợp (thủy thủ) thổi còi nghênh tiếp (ai)
  pipe all hands on deck
  tập hợp tất cả thủy thủ lên boong
  pipe the guests in
  thổi còi nghênh tiếp và mời khách vào
  viền đường cuộn thừng (lên áo…); trang trí đường cuộn thừng bằng kem (lên mặt bánh…)
  pipe "Happy Birthdayon a cake
  trang trí dòng chữ "Chúc sinh nhật hạnh phúc" lên một chiếc bánh ngọt
  pipe down
  (khẩu ngữ)
  bớt làm ồn; ngừng nói
  bà ta bảo tụi trẻ bớt làm ồn khi bà ta nói điện thoại
  pipe up
  (khẩu ngữ)
  bắt đầu hát; bắt đầu nói (thường là một cách đột ngột và với giọng the thé)

  * Các từ tương tự:
  pipe cleaner, pipe dream, pipe-fish, pipe-laying, pipe-light, pipe-rack, pipe-stone, pipe-tree, pipeclay