Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (tôn giáo) thánh ca
  bài hát nhịp điệu đều đều
  những người cổ vũ cho đội đã hát khúc ca chiến thắng
  Động từ
  hát (kinh)
  hát lên; reo hò
  những người hâm mộ bóng đá reo vang: " Chúng ta là những nhà vô địch!"

  * Các từ tương tự:
  chanter, chanterelle, chanteuse, chantey, chanticleer, chantingly, chantry, chanty, chanty, chantey