Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhìn lén, nhìn trộm
  peep at a secret document
  nhìn trộm một tài liệu mật
  bị tóm đang nhìn lén qua lỗ khóa
  hé ra; ló ra
  mặt trăng ló ra từ sau những đám mây
  chồi xanh ló ra khỏi mặt đất
  Danh từ
  (thường số ít)
  cái nhìn lén, cái nhìn trộm
  have a peep through the window
  nhìn lén qua cửa sổ
  peep of day
  bình minh, rạng đông
  Danh từ
  tiếng chít chít (chuột); tiếng chiêm chiếp (chim)
  (cách viết khác peep peep) tiếng píp píp (còi ô tô)
  (số ít) (khẩu ngữ) tiếng
  I haven't heard a peep out of the children for an hour
  đã một tiếng đồng hồ, tôi không hề nghe tiếng tụi trẻ con
  Động từ
  kêu chít chít (chuột); kêu chiêm chiếp (chim)

  * Các từ tương tự:
  peep-hole, peep-show, peep-sight, peepbo, peeper, Peeping Tom, peepul