Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lảng vảng, rình mò
  kẻ trộm lảng vảng tên khu đất quanh nhà
  thú hoang rình mò trong rừng
  đi lang thang hoài, đi loanh quanh hoài
  tôi có thể nghe thấy anh ta đi loanh quanh hoài suốt đêm trong buồng ngủ
  Danh từ
  [be (go)] on the prowl
  [đi] lảng vảng, [đi] rình mò
  there was a fox on the prowl near the chicken coop
  có một con cáo rình mò gần chuồng gà
  (đùa) tụi lính đi lảng vảng hòng chộp được vài cô gái

  * Các từ tương tự:
  prowl car, prowler