Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prowl car /prowl car/  

  • Danh từ
    xe đi tuần (của công an)