Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (slunk)
  đi lấm lét, đi lén, lẻn
  the thief slink down the dark alley
  tên trộm lẻn đi trong ngõ tối
  lượn lờ
  mặc bộ đồ đen bó sát người đi lượn lờ quanh quẩn

  * Các từ tương tự:
  slink-butcher, slinked, slinkily, slinkiness, slinky