Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presentable /'prezntəbl/  

 • Tính từ
  có thể bày ra trước công chúng được, tươm tất
  is this old coat still presentable?
  chiếc áo khoác cũ này còn tươm tất không?

  * Các từ tương tự:
  presentableness