Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suitable /'su:təbl/  /(Anh)'sju:təbl/

 • Tính từ
  thích hợp, hợp
  a suitable date
  một ngày tháng thích hợp
  a suitable school for the children
  một trường học thích hợp cho trẻ nhỏ

  * Các từ tương tự:
  suitableness