Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ with) muốn chiếm hữu và khư khư giữ lấy cho riêng mình
  the child is very possessive with his toys
  đứa bé chiếm lấy và khư khư giữ đồ chơi cho riêng mình
  coi như là của riêng mình, đòi hỏi phải nhất mức chăm chút yêu thương
  possessive parents
  những ông bố và mẹ đòi hỏi con phải nhất mực chăm chút yêu thương
  (ngôn ngữ học) sở hữu
  possessive pronoun
  đại từ sở hữu (như yours, his, theirs)
  possessive adjective
  tính từ sở hữu (như my, your,its, his, her)
  possessive froms
  dạng sở hữu (như Anne's, the boy's, the boys')
  Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  từ sở hữu (như tính từ sở hữu, đại từ sở hữu); dạng sở hữu
  the possessive
  sở hữu cách

  * Các từ tương tự:
  possessively, possessiveness