Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
  giỏi; khéo léo
  động tác chân khéo léo của một cầu thủ bóng đá
  hữu hiệu, có ích; tiện lợi
  một cụng cụ nhỏ gọt vỏ khoai tây tiện lợi
  bảnh bao; sộp
  wearing a nifty new outfit
  bận một bộ quần áo mới bảnh bao