Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhanh nhẹn, linh lợi, hoạt bát
  an agile mind
  đầu óc linh lợi

  * Các từ tương tự:
  agilely, agileness