Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  què, khập khiễng
  the accident made him lame in the left leg
  tai nạn đã làm anh ta què chân trái
  yếu ớt, không đủ sức thuyết phục (lý lẽ, lời xin lỗi…)
  help a lame dog over a stile
  xem help
  Động từ
  làm què
  bị què trong một tai nạn ngã ngựa

  * Các từ tương tự:
  lame duck, lamebrain, lamebrain(ed), lamed, lamella, lamellae, lamellarly, lamellation, lamellibranch