Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  vụng, vụng về
  mày là thằng hậu đậu vụng về, đây là cái cốc thứ hai mày đánh vỡ hôm nay đấy!
  a clumsy reply
  câu đáp lại vụng về
  a clumsy sideboard
  chiếc tủ ly đóng vụng