Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cao lêu nghêu và lóng ngóng vụng về