Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dính mỡ
  greasy fingers
  ngón tay dính mỡ
  nhờn
  greasy hair
  tóc nhờn
  béo, ngậy (thức ăn)
  (khẩu ngữ, xấu) thớ lợ (thái độ, lời nói)