Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slithery /'sliðəri/  

  • Tính từ
    trơn tuột, trơn