Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excruciating /ik'skru:∫ieitiη/  

 • Tính từ
  nhói, buốt (cơn đau)
  he has excruciating backache
  nó bị cơn đau lưng buốt nhói

  * Các từ tương tự:
  excruciatingly