Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trào phúng, dí dỏm
  an epigrammatic style
  văn phong trào phúng dí dỏm

  * Các từ tương tự:
  epigrammatically