Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (viết tắt Dr)
  bác sĩ
  tiến sĩ
  Doctor of Letters
  tiến sĩ văn chương
  Động từ
  cho (ai) uống thuốc chữa bệnh; chữa (bệnh)
  doctor a child
  cho trẻ uống thuốc chữa bệnh
  doctor a cold
  chữa bệnh cảm lạnh
  thiến, hoan (mèo, chó…)
  (khẩu ngữ) pha trộn chất có hại vào món ăn thức uống
  họ pha rượu vot-ca vào nước trái cây và cô ta bị say
  (khẩu ngữ) sửa để đánh lừa
  doctor a report
  sửa bản báo cáo để đánh lừa

  * Các từ tương tự:
  doctoral, doctorate, doctoress, doctorship