Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chữa khỏi (bệnh), làm lành (vết thương)
  vết đứt sớm lành, nhưng nó sẽ để lại một cái sẹo
  chấm dứt; xoa dịu
  heal a quarrel
  chấm dứt một cuộc cãi cọ
  thời gian xoa dịu mọi nỗi buồn phiền
  heal somebody [of something]
  chữa cho ai khỏi
  vị thánh nhân kia chữa cho họ khỏi bệnh

  * Các từ tương tự:
  heal-all, heald, healer, healing, health, health centre, health farm, health food, health service