Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  sửa, chữa, sửa chữa
  repair a watch
  chữa đồng hồ
  repair a road
  sửa đường
  repair a shirt
  vá cái áo sơ mi
  repair an error
  cửa một sai lầm
  Danh từ
  sự sửa, sự chữa, sự sửa chữa
  a road under repair
  con đường đang sửa
  the vase was damaged beyond repair
  chiếc bình đã bị hư hại không chữa được nữa
  a bike repair shop
  hiệu sửa chữa xe đạp
  cửa hàng đóng cửa để sửa chữa
  be in good (bad) repair; be in good (bad) state of repair
  [trong tình trạng] còn dùng tốt, [trong tình trạng] sử dụng không ra gì nữa
  Động từ
  repair to
  lui tới; năng lui tới
  repair to seaside resorts in the summer
  lui tới nơi nghỉ mát ở bờ biển về mùa hè

  * Các từ tương tự:
  repair-shop, repairable, repairer, repairman, repairment, repairwoman