Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

medicine /'medsn/  /'medisn/

 • Danh từ
  y học, y khoa
  a Doctor of Medicine
  bác sĩ y khoa
  thuốc (để trị bệnh)
  don't take too much medicine
  đừng dùng nhiều thuốc thế
  cough medicine[s]
  thuốc ho
  some, a little, a taste…of one's own medicine
  cách đối xử ăn miếng trả miếng
  the smaller boys badly wanted to give the bully a dose of his own medicine
  tụi trẻ bé hơn muốn ăn miếng trả miếng với kẻ đã bắt nạt chúng
  take one's medicine [like a man]
  (thường đùa)
  ngậm đắng nuốt cay

  * Các từ tương tự:
  medicine bag, medicine ball, medicine chest, medicine man