Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của page) trang
  see p 9
  xem trang 9
  p 63-67
  trang 63-67
  (khẩu ngữ) (viết tắt của penny, pence) đồng xu
  a 12p stamp
  tem thư 12 xu
  (âm nhạc) (viết tắt của tiếng Italy piano) nhẹ

  * Các từ tương tự:
  P, p, P and O, p and p, p-adic, p.m, p.o.w, PA, paba, pabulum