Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

costume /'kɒstju:m/  /'kɒstu:m/

 • Danh từ
  trang phục, áo quần
  người ta mặc trang phục cổ truyền đi diễu hành
  skiing costume
  áo quần trượt tuyết
  (cũ) bộ váy áo (của nữ)

  * Các từ tương tự:
  costume jewellery, costumed